• Dank, voor de vele kerstkaarten die naar de pastorie zijn verzonden met de fijne wensen die ontvangen zijn voor het nieuwe jaar 2022.
  • De Adventsactie heeft een bedrag van € 342,19 opgebracht. Hartelijk dank hiervoor.
  • Op woensdag 2 februari vieren wij “Maria-Lichtmis” om 19.00 uur in onze kerk. Het christelijk feest verwijst naar een gebruik ten tijde van Jezus. Volgens de joodse wet moest een eerstgeboren jongen 40 dagen na de geboorte naar de tempel worden gebracht om aan het volk te worden getoond en te worden toegewijd aan God. Een andere benaming is “Feest van de Opdracht van de Heer”.
  • Op zondag 20 februari en zaterdag 26 februari zal achter in de kerk de mand klaarstaan voor de palmtakjes van het afgelopen jaar. Deze zullen na de viering van 26 februari worden verbrand.
  • Tijdens de viering van woensdag 2 maart om 19.00 uur en zondag 6 maart om 9.15 uur kunt u het Askruisje halen. Gedenk mens, dat gij tot stof zijt en tot stof zult wederkeren. Wij gaan op weg naar Pasen.
  • In de vastenperiode van Aswoensdag tot en met de Goede week is de kerk open voor aanbidding van 12.00 uur tot 13.00 uur. Rond 12.30 uur is er een kort gebed. Loop gerust even binnen om tot rust te komen, even te bidden of uw gedachten even te verzetten.
  • De huispaaskaars kunt u weer bestellen voor 19 maart. Het gaat hier om verschillende varianten. Achterin de kerk op de leestafel ligt het inschrijfformulier voor u klaar maar u kunt ook de kaars bij Ria op het secretariaat bestellen. Telefoon nr. 0172-602130.
  • Rond de feestdagen brachten vele mensen tassen vol lang houdbare levensmiddelen voor de mensen die, om wat voor reden dan ook, afhankelijk geworden zijn van de voedselbank. Namens hen, grote dank. De bank waar lang houdbare producten kunnen worden ingeleverd staat het gehele jaar in het voorportaal van de kerk.