In 2022 is de Stille Omgang in de nacht van 19/20 maart met als thema: “God lijkt ver van de stad, maar God woont in haar midden.”

De Samenwerkende Genootschappen Stille Omgang in onze Federatie zijn al weer, ondanks nog veel onzekerheden, begonnen met de voorbereidingen voor de Stille Omgang. De vier genootschappen, Aarlanderveen, Langeraar, Leimuiden/Rijnsaterwoude en Zevenhoven vertegenwoordigen de hele Clara & Franciscus Federatie want ook uit andere parochies sluiten veel pelgrims zich aan bij de jaarlijkse stille tocht door donker Amsterdam. Het enthousiasme in de vele parochies heeft de aandacht getrokken van het Italiaanse Katholieke Persagentschap Agensis die zich verbaasd toonde over de grote toeloop op deze traditionele traditie in het ontkerkte Nederland. Het is ook heel bijzonder dat het Mirakel van Amsterdam uit 1345, ondanks tegenwerking en verboden, nog steeds herdacht wordt met een stille tocht door donker Amsterdam. “Agensis” schrijft ook dat de Stille Omgang de inspiratiebron is van de stille tochten die in Nederland gehouden worden als er iets ernstigs gebeurd is.

Door de Covid pandemie kon in 2020 geen Stille Omgang plaatsvinden, evenals in 2021. Indachtig de vieringen van 1942 tot 1945 toen i.v.m. de oorlog de Stille Omgang in de eigen parochiekerk gevierd werd, is in 2021 een speciale viering gehouden in de Parochiekerken van Langeraar en Leimuiden. De belangstelling hiervoor was groot. Wij hopen dat in maart de Corona pandemie enigszins onder controle is en dat de Stille Omgang doorgang kan vinden.

 Cees van der Vlugt  

hieronder alvast de link om er digitaal live bij te kunnen zijn: