Kerststal en kerstversiering
Waarom is de kerststal dit jaar wat eenvoudiger neergezet? Waarom was de kerk wat minder uitbundig versierd? Het is
behoorlijk wat werk zoals we elk jaar de kerststal neerzetten en de bloemengroep de kerk versierd. Dat wordt met plezier
gedaan. Vanwege de corona maatregelen konden er maar 4 vieringen zijn in de periode tussen kerst en Driekoningen.
Bovendien waren er ook wat mensen ziek. Vandaar dat er is besloten het dit jaar iets simpeler te houden. Gezien de
reacties van de kerkgangers was het toch allemaal prachtig en sfeervol. Dank voor al die begripvolle reacties.
werkgroepen