In onze kerk hebben we maar liefst vier bij-ruimten.
Het mortuarium,
dat is aangebouwd en dat behalve voor het tijdelijk bijzetten van de overledenen ook wordt gebruikt voor
tentoonstellingen.

De voormalige doopkapel,
die vroeger voor de doopplechtigheid werd gebruikt (zo’n 30 jaar geleden voor het laatst). Toen waren op de dag van de
geboorte, alleen de vader en meter en meter en de priester er bij aanwezig en was de ruimte groot genoeg. Toen daarna
de doopplechtigheid voor in de kerk plaatsvond, was de kapel niet meer nodig en werd die gebruikt voor opslag van
stoelen e.d. Bij de laatste verbouwing kwam er ook nog de luchtinlaat van de nieuwe verwarming bij en toen is ook de
doopvont losgezaagd en heeft weer een mooie plek in de kerk gekregen op het priesterkoor.

De Mariakapel,
die elke dinsdag- en donderdagochtend open is van half 10 tot 12 uur. De kerk is dan niet toegankelijk, maar de
Mariakapel wel om een kaarsje op te steken. Daar wordt elke dinsdag en donderdag dan ook gebruik van gemaakt.
Natuurlijk is de kapel ook open als er een viering is in de kerk.

De kapel van de Heilige Familie
waarover al eerder iets is geschreven in de Samenstromen, wordt gebruikt voor de vieringen op de donderdagochtend.
(tijdens de Corona epidemie helaas niet) Ook voor doopvieringen met een klein gezelschap wordt deze mooie intieme
kapel gebruikt.

archivaris