Het laatste avondmaal
Op ons hoogaltaar vindt u een afbeelding van het laatste avondmaal gemaakt door de firma Brom, een beroemde
kerkkunstsmid familie die ook het altaar zelf heeft gemaakt. Altaar en de afbeelding zijn gemaakt in 1900 en dus al 121
jaar oud. Het zijaltaar in de kapel van de Heilige familie is van dezelfde firma en stamt uit 1887.
Op het tafereel van het laatste avondmaal heeft Johannes Brom zijn eigen gezicht gegeven aan de apostel die naast
Johannes zit. De apostel dáárnaast heeft het gezicht van pastoor Christiaan Bouwman die ooit de initiatiefnemer was van
het Koetshuis en blijkbaar een plekje tussen de apostelen verdiende.
Archivaris