Een mooi gebaar
De man van de daklozenkrant bij Albert Hein heeft een advertentie op het prikbord gehangen met de vraag of iemand
een fiets voor hem had. Een fiets die al zo’n drie jaar ongebruikt in de fietsenstalling van de pastorie stond zou daarmee
een gelukkige nieuwe eigenaar kunnen krijgen.
De eigenaresse ging akkoord en maakte een mooi gebaar door de fiets weg te schenken.
Een vrijwilliger-parochiaan die vakkundig veel fietsen nakijkt en repareert heeft de fiets i.v.m. het goede doel een gratis
onderhoudsbeurt gegeven. Vrijdag 7 januari werd de fiets overhandigd aan een overgelukkige daklozenkrant verkoper.
Namens hem worden de gulle geefster, de reparateur en de initiatiefneemster, ook een parochiaan, heel hartelijk
bedankt.
Redactie