Corona
De Samenstromen is niet altijd actueel als de regelgeving vanuit de overheid bekend wordt. Wij wijzen er nog maar eens
op dat het tussenblad later wordt gedrukt dan de Samenstromen en dus actueler is. De wijzigingen op het laatste moment
zijn altijd te zien op het informatieblad over de vieringen naast de zij ingang van de kerk. Als u dus zeker wilt weten hoe
laat een viering is en of die wel door gaat, bent u het best geïnformeerd als u even langs de kerk loopt. Als u dat dan doet
op dinsdag- of donderdag ochtend tussen half 10 en 12 uur, kunt u ook meteen een kaarsje opsteken bij Maria, want de
kapel is dan open.
redactie