De Christelijk Gereformeerde Kerken (CGK) organiseren een landelijke gebedsdag ter verootmoediging (prachtig woord) met drie intenties:
– de pandemie met alle gevolgen van dien;
– de overheid, om wijsheid en inzicht en kracht (naar Gods bedoeling);
– de kerk met haar belangrijke taak om door gebed en aandacht mensen te bemoedigen. (zie eerste reactie).

Ons pastoraal team sluit zich hierbij aan.

Op woensdag 12 januari is er om 12.00 uur een Eucharistieviering in de H. Adrianuskerk in Langeraar, gericht op de drie intenties die de CGK aanreiken. Na afloop van de H. Mis (rond 13.00 uur) is de kerk nog open tot 14 uur voor stilte en aanbidding. Om 13.00 uur is er een kort kerkelijk gebed.

Sluit je je hierbij aan? Dat kan op twee manieren:
– bid thuis ook om 12 uur en lees Marcus 1:29-39;
– kom naar onze kerk. Aanmelden is verplicht. Dat kan via de e-mail (langeraar@rkgroenehart.nl) of telefonisch (0172-602130).