De afgelopen weken is het kerstnummer van Tussenbeide, het kwartaalblad van het bisdom Rotterdam, verspreid naar alle parochianen die het parochieblad Samenstromen thuis ontvangen. De bezorgers van het parochieblad hebben een extra bezorgronde gelopen.

“Samen op weg met Kerstmis, met verschillende generaties, is in onze tijd een grote uitdaging”, schrijft bisschop Van den Hende in zijn openingsartikel. “Ik hoop dat we ook dit jaar, met de ervaring van kwetsbaarheid door corona en eenzaamheid, ons toevertrouwen aan de Heer die klein werd om ons, maar wiens liefde groter is dan de dood. We vieren Kerstmis in het licht van Pasen. We mogen vieren dat Gods liefde, die op aarde verschenen is, blijft.”

Klik HIER voor meer informatie over de inhoud van deze Tussenbeide.

Hebt u Tussenbeide niet ontvangen? Neem het na een viering mee (ze liggen achter in de kerk),  neem contact op met het lokale secretariaat van uw kerk en vraag daar om een nummer. Of lees de Tussenbeide HIER.

Let op: in de parochiekernen Langeraar en Nieuwkoop is het bisdomblad niet verspreid!
Maar u kunt het daar in de kerk of op het secretariaat krijgen.