Vanwege de afgekondigde lockdown per 19 december hebben de bisschoppen besloten dat bij de publieke vieringen vóór 17.00 uur nog slechts vijftig personen aanwezig mogen zijn. Eerder waren al de publieke vieringen na 17.00 uur geschrapt.
Voor alle vieringen vóór 17.00 uur geldt dat deze met het maximum aantal van vijftig aanwezigen, exclusief bedienaren, publiek toegankelijk blijven. Dat betekent dat voor de vieringen weer gereserveerd moet worden.

Zang kan nog plaatsvinden door één cantor of maximaal vier zangers.
Samenzang is niet toegestaan.

Uitvaarten mogen – met verwijzing naar de uitzondering die door de overheid wordt toegestaan -door maximaal honderd personen worden bijgewoond. Voor alle andere vieringen geldt het genoemde aantal van maximaal vijftig aanwezigen.

Gezien de maximum groepsgrootte die geldt voor buitenbijeenkomsten kunnen er geen openluchtvieringen, herderstochten enzovoort plaatsvinden. Wanneer de kerken worden opgesteld voor de aanbidding van het heilig Sacrament of voor een bezoek aan de kerststal vanwege persoonlijke devotie, dan gelden alle basisregels op het gebied van afstand houden, mondkapje, hygiëne en gezondheid.

Alle al eerder genomen corona-maatregelen blijven uiteraard van kracht. Dus de anderhalvemeterregel, de verplichting tot het dragen van een mondkapje bij verplaatsingen en de basisregels op het gebied van hygiëne, ventilatie en thuisblijven bij klachten.

Lees HIER het bericht van de Nederlandse bisschoppen van 20 december.