Kerkelijke coronaregels tijdens de lockdown, in de Emanuelkern vanaf 21 december 2021

Vieringen

Begin december werden alle publieke vieringen na 17 uur geschrapt en daarmee ook alle publieke kerstnachtvieringen.

Inmiddels is er per 19 december, door ons kabinet, een algehele lockdown afgekondigd, met ingrijpende gevolgen voor iedereen. Naar aanleiding van deze lockdown, hebben de bisschoppen besloten dat publieke vieringen overdag toegestaan blijven, maar met een maximum van 50 aanwezigen (voorganger, cantors, lector, misdienaars/acolieten en koster niet inbegrepen).

Ook moet er, vanaf heden, voor élke viering weer gereserveerd worden via meevieren.nl of telefonisch bij het secretariaat op dinsdag- en vrijdagmorgen. Uiteraard blijven daarnaast alle eerdere maatregelen, (1,5 meter afstand, het dragen van een mondkapje bij alle loopbewegingen, ventilatie, basisregels rond hygiëne en thuisblijven bij klachten) nog steeds van kracht.

Voor de viering op 2e Kerstdag is reserveren niet meer mogelijk, voor de viering op 1e Kerstdag zijn nog enkele plekken. Kijk hiervoor op meevieren.nl.

Zang

Voorzang is alleen toegestaan door één cantor of maximaal 4 zangers/zangeressen. Samenzang is niet langer toegestaan.

 Uitvaarten

In de Petrus- en Mariakerk geldt bij een uitvaart het maximum van 75 aanwezigen (ook hier voorganger, cantors, lector, misdienaars/acolieten, dragers en uitvaartbegeleiders niet inbegrepen).

Overig

Openstelling van de kerk of kapel voor aanbidding of kerststalbezoek is toegestaan met inachtneming van alle basisregels.

Kindje wiegen

Het Kindje wiegen (2e kerstdag om 12 uur in de Petruskerk) gaat wél door, u kunt hiervoor reserveren via meevieren.nl.

www.VierKerstmis.nl en www.rkgroenehart.nl

Op www.VierKerstmis.nl vindt u tips, informatie en een persoonlijk bericht van de bisschoppen.

Op www.rkgroenehart.nl vindt u de link naar onze digitale kerstvieringen.

Ondanks alle beperkingen hopen we dat het Licht van het Kerstkind toch mag stralen in uw midden en alle duisternis mag overwinnen.