Vrijdag  3 december   9.00 uur Eucharistieviering met pastoor Glas
Vrijdag 17 december  9.00 uur Eucharistieviering met kapelaan van Paassen
Vrijdag 14 januari       9.00 uur Eucharistieviering met kapelaan van Paassen
Vrijdag 28 januari       9.00 uur Eucharistieviering met pastoor Glas