Update 22 december 2021

De Nederlandse bisschoppen hebben besloten de coronamaatregelen voor de Rooms-Katholieke Kerk uit te breiden. Dit in verband met de huidige ontwikkelingen op het gebied van de coronapandemie. In de R.-K. Kerk worden voorlopig na 17.00 uur geen vieringen gehouden en dit geldt ook voor Kerstmis.

Dit besluit betreft zowel vieringen als andere kerkelijke bijeenkomsten tussen 17.00 en 05.00 uur. Andere kerkelijke bijeenkomsten zijn bijvoorbeeld catechesebijeenkomsten,  parochiebestuursvergaderingen en repetities van koren. Deze kunnen na 17.00 uur uiteraard wel digitaal worden georganiseerd. Kijk HIER voor het volledige bericht van het bisdom.

Vieringen in de kerken van onze parochiefederatie die vervallen, worden niet vervroegd of verplaatst naar een andere dag.

In het blad Samenstromen en op deze website vindt u het overzicht van vieringen die op zondagmorgen plaatsvinden en dus wel doorgaan.
Ook blijft het mogelijk de zondagsviering via de livestream mee te vieren (tv.rkgroenehart.nl), live om 9:15 uur of op een later moment.

Zoals hierboven geschreven vervallen ook de vieringen op kerstavond. Om 17.00 uur en 21.00 uur kunt u op kerstavond via onze live stream tv.rkgroenehart.nl toch meevieren.

Alle op vrijdag 26 november jl. voorgeschreven corona-maatregelen blijven in onze kerken onverminderd van kracht, zoals:
– handhaving van alle anderhalvemeter-maatregelen;
– gastheer/-vrouw bij de ingang van de kerk;
– verplicht dragen van een mondkapje bij betreden van en verplaatsen in het kerkgebouw;
– ontsmetten bij betreden van het kerkgebouw;
– looplijnen en vaste plaatsen in de kerk;
– geen collectes tijdens de viering (wel een mandje of QR-code bij de uitgang);
– misboekjes mee naar huis nemen;
– volgen van voorgeschreven ventilatiemaatregelen;
– geen gezamenlijk koffiedrinken na de viering.

Vooraf reserveren is noodzakelijk. Kijk HIER hoe u dat kunt doen.

Wat betreft het zingen: dat is toegestaan door één cantor of maximaal vier zangers. Samenzang is niet toegestaan.

Uitvaarten mogen – met verwijzing naar de uitzondering die door de overheid wordt toegestaan -vanaf 19 december door maximaal honderd personen worden bijgewoond. Voor alle andere vieringen geldt het genoemde aantal van maximaal vijftig aanwezigen.

Uiteraard blijven de basisregels op het gebied van hygiëne en thuisblijven bij klachten van kracht.