Hoop op een betere wereld

Tijdens de Adventsactie vragen we aandacht voor de bevolking in het noorden van El Salvador, waar veel achterstand en armoede is.  Het doel is vanuit het ziekenhuis , dat door de Amerikaanse zuster Ana Manganaro is opgericht vooral voor medische zorg aan zwangere vrouwen en jonge kinderen, een bijdrage te kunnen leveren aan de armoedebestrijding en vermindering van moeder en kindsterfte.

Er zullen lokalen worden gerenoveerd en gebouwd om personeelsleden te kunnen trainen om voorlichting en educatie te kunnen geven aan ouders hoe ze hun kinderen kunnen verzorgen en stimuleren in hun zelfontplooiing.  Zoals deze moeder die haar kind leert kleuren om de fijne motoriek te ontwikkelen.

Om dit doel te kunnen bereiken vraagt de Adventsactie donaties.

Wilt u  dit doel steunen , dan kunt u uw gift overmaken op NL21 INGB 0000 005850 t.n.v. Vastenactie , in de rode wandbussen achter in de kerk of QR code

MOV