Zondag 28 november was er eindelijk weer een gezinsviering in onze parochiekern. We staken de eerste kaars op de adventskrans aan. Samen gingen we op weg naar het kerstfeest.

Kerstavond, 24 december is er in Nieuwkoop, om 19.00 uur een gezinsviering. We vieren samen de geboorte van Jezus. Koor “de Horizon” is van de partij om mooie kerstliedjes te zingen.

Na Kerst komt de Kinderzegen er ook weer aan. Op dit moment is de datum daarvoor nog niet bekend.

Wij nodigen u van harte uit voor deze vieringen en hopen dat velen, vooral gezinnen met jonge kinderen, met ons mee komen vieren.

Zoals u zult begrijpen is alles onder voorbehoud. Corona kan op alle fronten nog roet in het eten gooien. Wij doen ons best de vieringen zo Corona-proof mogelijk door te laten gaan.

Werkgroep GezinsVieringen.