Mede naar aanleiding van de persconferentie van vrijdag 26 november benadrukken wij dat de onlangs voorgeschreven corona-maatregelen onverminderd van kracht blijven. Daarbij worden nog enkele maatregelen toegevoegd.

Voor alle kerken in onze parochies H. Clara en H. Franciscus geldt het volgende:
– handhaving van alle anderhalvemeter-maatregelen;
– gastheer/-vrouw bij de ingang van de kerk;
– verplicht dragen van een mondkapje bij betreden van en verplaatsen in het kerkgebouw;
– ontsmetten bij betreden van het kerkgebouw;
– looplijnen en vaste plaatsen in de kerk;
– geen collectes tijdens de viering (wel een mandje of QR-code bij de uitgang);
– misboekjes mee naar huis nemen;
– volgen van voorgeschreven ventilatiemaatregelen;
– geen gezamenlijk koffiedrinken na de viering.

Vooraf reserveren is nog niet noodzakelijk, maar de lokale kerken dienen zich wel te houden aan de eerder berekende maximale capaciteit in het kerkgebouw, rekening houdend met de anderhalvemeter-maatregelen.

Voor de koren gelden nog geen nieuwe extra beperkingen. Zij mogen blijven zingen. Daarbij geldt wel dat er goed geventileerd moet kunnen worden en dat de koorleden onderling tenminste anderhalve meter afstand houden.

Uiteraard blijven de basisregels op het gebied van hygiëne en thuisblijven bij klachten van kracht.

Wij sluiten niet uit dat binnenkort, na het overleg van de bisschoppen met de overheid, aanvullende maatregelen over het wel of niet doorgaan van sommige vieringen van kracht worden.