• Advent, het eerste kaarsje brandt op zondag 28 november. Het adventsactieproject 2021 steunt het thema “Zorg voor moeder en kind in El Salvador”. Elders in het blad kunt u meer lezen over dit project.
  • Onze H. Adrianuskerk zal in de Adventstijd open zijn op woensdagmiddag (1,8,15 en 22 december) van 12:00 uur tot 13:00 uur voor stilte en aanbidding van Christus in het H. Sacrament. U kunt binnenkomen en weer gaan wanneer u wilt. Houdt u wel rekening met de dan geldende corona maatregelen.
  • Het kindje wiegen vindt plaats op eerste kerstdag om 13:00 uur. Wij hopen dat veel kinderen met hun ouders hierbij aanwezig zullen zijn.
  • Tweede kerstdag is de eucharistieviering om 10:00 uur voor de gehele Claraparochie. Pastoor J. Glas zal in deze viering voorgaan.
  • Voor het complete overzicht van alle vieringen in onze federatie in de kersttijd verwijzen wij u naar het rooster achterin Samenstromen
  • Zaterdag 1 januari 2022, Nieuwjaarsdag, is de viering om 10:00 uur. In deze viering zal kapelaan B. van Paassen voorgaan. Na de viering kunt u elkaar van harte alle goeds toewensen voor het nieuwe jaar.
  • Iedere maandag wordt er vanuit de gezamenlijke kerken van Ter Aar en Langeraar van 10.00 uur tot 12.00 uur een koffie ochtend georganiseerd. Dit vindt plaats in het nieuwe centrum IKC De Vaart, Beverlanderhof 28 in Ter Aar. Wees u welkom.
  • Verrast door de vele lang-houdbare levensmiddelen zoals blikken en pakjes soep, jam, hagelslag, tandenpasta, rijst, pasta, noten, wasmiddelen, pot groenten én de hoeveelheid Douwe Egberts bonnen die steeds weer in de bank in het voorportaal van de kerk worden achtergelaten willen wij, namens de Voedselbank, iedereen heel hartelijk bedanken. U ziet het niet maar weet wel dat het enorm gewaardeerd wordt.
  • De pastoraatgroep wenst u allen een zalig Kerstfeest en een gezond en gelukkig 2022 toe.