De Samenwerkende Genootschappen Stille Omgang in onze Federatie zijn al weer begonnen met de voorbereidingen voor de Stille Omgang 2022. De vier genootschappen, Aarlanderveen, Langeraar, Leimuiden/Rijnsaterwoude en Zevenhoven vertegenwoordigen de hele Clara & Franciscus Federatie want ook uit andere parochies sluiten veel pelgrims zich aan bij de jaarlijkse stille tocht door donker Amsterdam. In 2019 was de delegatie uit onze federatie, landelijk gezien, een van de grootste.

In 2020 kon er, vanwege de Corona epidemie, geen omgang plaatsvinden terwijl dit jaar, om dezelfde reden, een speciale Stille Omgangviering gevierd werd in de Parochiekerk van Langeraar en de Parochiekerk van Leimuiden. Vieringen met een grote belangstelling, ook via de live-stream uitzending.

Het samenwerkend genootschap hoopt deze belangstelling vast te houden wanneer de Stille Omgang weer hervat kan worden. Op 9 oktober j.l. is een vertegenwoordiging uit onze Federatie aanwezig geweest bij de Jaarvergadering van de Gezelschappen Stille Omgang in de Goede Herder Kerk in Amsterdam-Buitenveldert. Vooraf was er een Eucharistieviering met als voorganger Pastoor Eric van Teijlingen, bisschoppelijk gedelegeerde voor de bedevaarten van het Bisdom Haarlem. Tijdens de vergadering bleek dat er veel enthousiasme bestaat om de Stille Omgang 2022 weer te laten plaatsvinden. Mooi is ook dat er veel belangstelling bestaat voor de organisatie in onze federatie.

Voor 2022 is de Stille Omgang in de nacht van 19/20 maart met als thema: “God lijkt ver van de stad, maar God woont in haar midden.”

 

Cees van der Vlugt