Als je in het woordenboek zoekt naar “koster” dan zie je dat de functie van koster een heel breed scala van taken kan bevatten. Voor de vrijwillige kosters in Langeraar zijn de werkzaamheden van koster gelukkig beperkt tot vooral de hoofdtaak. Hij zorgt dat de diensten in de kerk soepel kunnen verlopen. De koster is hierbij dienstbaar aan iedereen in de kerk en hij is hierbij onopvallend aanwezig. Hij opent de deuren, zorgt voor de verlichting, het geluid en de verwarming. Voor extra licht en sfeer worden de kaarsen in de kerk aangestoken rond het altaar, bij Maria, Anthonius en de Piëta. Op de liedborden worden ook de liednummers opgehangen zodat de mensen vanuit de gezangenbundel mee kunnen zingen. De meest belangrijke taak is te zorgen dat alle zaken welke benodigd zijn voor de viering in de kerk aanwezig zijn. Denk hierbij aan water, wijn, missaal, brood, extra ciborie en eventueel wierook. De koster ontvangt de voorganger(s), lector, misdienaren, muzikanten en zangers. Bij eventuele onduidelijkheden of extra wensen van bijvoorbeeld de voorganger of het aanwezige koor worden deze doorgesproken zodat de viering soepel kan verlopen. De koster zorgt voor rust in de sacristie en houdt de tijd in de gaten. Een kwartier voor aanvang van de viering worden de gelovigen opgeroepen voor gebed door het luiden van de klokken in de toren. Als de viering is gestart blijft de koster alert op alles wat er in de kerk gebeurt. Dit kan een helpende hand zijn op het koor of het zorgen voor de EHBO of het coördineren daarvan in geval van een calamiteit.. Ook verzorgt de koster de collecte tijdens de viering. Nu, tijdens de corona, staan hiervoor de collecteschalen achter in de kerk of er kan middels een QR-code digitaal een bijdrage worden gegeven. Na afloop van de viering ruimt de koster alles in de kerk en sacristie weer op en sluit de kerk. Op dit moment bestaat de kostersgroep uit 14 personen verdeeld over drie groepen. Er zijn 5 kosters voor begrafenissen, 5 kosters voor de weekendvieringen en nog 4 kosters voor de midweekse vieringen. Vele handen maken licht werk. Dus als je een keer verhinderd bent, staat er altijd een collega klaar om in te vallen. Toch kunnen we in alle drie de groepen wel uitbreiding gebruiken. Neem gerust contact op met het secretariaat als je hier wat voor voelt en meer wilt weten. In het rooster voor de weekendvieringen word je bijvoorbeeld om de 5/6 weken ingeroosterd waarbij rekening wordt gehouden met persoonlijke wensen en omstandigheden.

Een koster uit Langeraar