Op zondag, 7 november werd tijdens de eucharistieviering in het Drieluik twee belangrijke dingen herdacht. Namelijk de komst van de Ierse monnik Sint Willibrord over zee, die het Christelijk geloof kwam verkondigen in Nederland. En het feit dat wij ons geliefde kerkgebouw van Hoogmade al weer 2 jaar moeten missen.
Vele gelovigen waren gekomen om dit samen te herdenken. Er moesten zelfs stoelen bijgezet worden om iedereen van een plaatsje te kunnen voorzien. Hierdoor was ook goed te merken dat iedereen vurig hoopt op een spoedig herstel van de O.L.V. Geboortekerk.
Pastor van der Bie legde de mensen uit dat nu er een definitief ambitieplan is gestuurd naar het bisdom en dat we de komende weken in spanning afwachten.
Hij citeerde een bijbelschrift wat in het ambitieplan is opgeschreven: “In Nehemia 2:17 staat het als volgt verwoord: “Maar nu zei ik tegen hen: u ziet in welke ellende wij verkeren, Jerusalem ligt in puin en de poorten zijn in vlammen opgegaan. Laten we de stadsmuur weer opbouwen, zodat we niet meer het mikpunt van spot zijn.”