Fajah – Naomie – Eva – Terra – Floris -Steyr hebben op 8 oktober het H. Vormsel ontvangen in een prachtige  viering  door bisschop Joh. van der Hende en  muzikaal ondersteund door koor Lord’s Voice.  Aan het einde van de viering werd de werkgroep bedankt door de vormelingen met presentje en daar zat een gedicht bij.  Zo mooi.

In de kerk

In de kerk voel ik me thuis.
Daar luister ik naar zijn woord.
Ik zing en bid zodat God mij hoort.

In de kerk voel ik me thuis.
Dit is ‘n leerschool van het leven.
Ben dankbaar en blij wat God mij heeft gegeven.

In de kerk voel ik thuis
Hier woont God waar wij altijd kunnen schuilen.
Een plaats om blij te zijn maar ook mogen huilen.

In de kerk voel ik me thuis.
God slaat vol liefde een arm om ons heen.
En zegt: Ik ben bij je en laat je nooit alleen.