Zoals u wellicht weet, mogen leden van de beheerscommissie twee periodes van vier jaar deel uitmaken van de bcp. Daarna zullen zij plaats moeten maken voor nieuwe bestuursleden. Nou is dat gemakkelijker gezegd dan gedaan. Toch is het gelukt om voor de opengevallen plaatsen nieuwe bestuursleden te vinden voor onze bcp, waar wij als vertrekkende bcp-leden heel blij mee zijn.

Wij weten onze parochiekern in goede handen bij:
Kees Rietveld, die voorzitter Dirk Janmaat vervangt.
Henk Straathof, die Gerda Waelen vervangt als penningmeester
Wendy Buskermolen, die Adrie Stokman vervangt als secretaris,
en Jan Koot, als algemeen bestuurslid, die zich zal gaan bezighouden met alle technische en bouwkundige zaken.
Lida op der Heijde is nog bezig aan haar tweede zittingstermijn.

Zo hebben we weer een voltallige beheerscommissie. En natuurlijk zult u Dirk, Gerda en Adrie nog in allerlei andere hoedanigheden tegen blijven komen. Dirk is inmiddels lid van de pastoraatsgroep, Gerda blijft te zien in de orangerie en Adrie nog als voorganger.  Uit beeld zijn ze niet, hoe zouden ze ook kunnen, de parochie is een deel van hun leven en zal dat blijven.
De nieuwe bcp-leden wensen we veel succes en plezier de komende jaren.