Het najaarsnummer van het bisdomblad Tussenbeide is uit. Het verschijnt bij de start van het Jaar van de Sacramenten en de diocesane fase van de bisschoppensynode 2023. “Een themajaar is niet op de eerste plaats een intellectuele oefening”, schrijft bisschop Van den Hende in het voorwoord.
Themajaren staan in het teken van een gezamenlijke weg in geloof. In het artikel ‘Mensen van de Weg’ verbindt de bisschop daarom het themajaar met de bisschoppensynode 2023.

Lees meer…>>>

De Tussenbeide ligt achter in de kerk. U kunt een gratis exemplaar meenemen. Of haal dat op bij uw lokale secretariaat.

Wilt u Tussenbeide thuis ontvangen en bent u nog geen abonnee? Meld u dan aan voor een persoonlijk abonnement.
Of lees Tussenbeide online (download de pdf).