Op donderdag 28 oktober is het jaarlijks symposium. Dit symposium heeft altijd een verbinding tussen kerk en samenleving. Meestal koppelen wij het ook aan het diaconieweekend in november (dit jaar 20 en 21 november, het Hoogfeest van Christus Koning). Welk doel het dit jaar is, zullen we op het symposium bekend maken.

Eén tegen de eenzaamheid is het thema waar de burgerlijke gemeenten Nieuwkoop en Kaag en Braassem met projecten de strijd tegen de eenzaamheid wilden aangaan. Nog voordat er acties verzonnen konden worden, kwam het COVID-19 virus. Juist daardoor werd eenzaamheid zichtbaar onder ouderen en jongeren. Kerken en instellingen kregen te maken met beperkingen, maar ook met de opdracht om nu concreet aan de slag te gaan. Ook van de politiek werd veel gevraagd.

Twee sprekers willen hun licht laten schijnen op dit thema: Hoe om te gaan met de eenzaamheid in de samenleving?
De twee sprekers zijn Mgr. Dr. Hans van den Hende, Bisschop van Rotterdam, en Mr. Kees van der Staaij, fractieleider van de SGP in de Tweede Kamer. Wij hebben aan zangeres Rineke de Wit gevraagd om de muzikale bijdragen te verzorgen.

Plaats: RK kerk Johannes Geboortekerk Zevenhoven (Noordeinde 26)
Tijd: Kerk open om 19.15 uur. Aanvang 19.30 uur. Afsluiting ongeveer 22.00 uur (nazit met hapje en drankje)
Er is een livestream aanwezig via tv.rkgroenehart.nl (ons YouTube kanaal)

Houdt u de website en de Facebooksite van de parochie goed in de gaten vanwege nog aan te passen regelingen in verband met COVID-19.