Waarom ook alweer en hoever zijn we? De inkomsten uit de Actie Kerkbalans vormen een belangrijk deel van onze inkomsten. De bijdrage van 2021 wordt niet alleen benut voor het onderhoud van de kerk en andere gebouwen maar bijvoorbeeld ook voor de Erediensten, Ankerproject, jongerenwerk, geloofsonderricht, koren en musici. Ofwel de instandhouding van onze parochiegemeenschap. In de afgelopen periode kwamen daar noodzakelijkerwijs meer kosten bij als gevolg van de corona-maatregelen. En ook de kosten van de livestream van de vieringen, zodat u ook thuis de vieringen kon volgen of terugkijken op een moment dat het u past. Ook dit is een stukje investering in onze gemeenschap. En dat alles terwijl we het de afgelopen 1,5 jaar juist met minder inkomsten uit met name de collectes en misintenties moesten doen.

En toch is er inmiddels voor de Kerkbalans 2021 al een bedrag van € 42.000,= ontvangen en komen we in de buurt van de € 44.000 van 2020. Dat gaat dus wel de goede kant op! Wij hopen en verwachten ook dit jaar minimaal dit bedrag op te halen, Maar daarvoor hebben we u wel nodig natuurlijk. Mocht u uw vrijwillige bijdrage nog niet hebben overgemaakt dan kan dat uiteraard altijd nog. En mocht u nog iets extra willen overmaken dan is ook dat van harte welkom. Alvast onze hartelijke dank !