De naam advent komt van het Latijnse woord adventus, dat betekent “komst”. In de adventsperiode bereiden we ons voor op het kerstfeest. Een mooie adventskaars mag dan uiteraard niet ontbreken in de adventstijd. Wist u dat de oorsprong van de adventskaarsen niet zomaar een oude traditie is? In 1839 was er een Duitse prediker die deze manier van aftellen heeft bedacht. De kinderen van zijn missieschool kwamen elke dag vragen wanneer het precies kerst was. De adventskrans met vier of vijf kaarsen bestond al. De prediker plaatste er 24 kleine kaarsen tussen. Elke dag stak hij een van de kleine kaarsjes meer aan en op zondag een grote kaars.

Tegenwoordig zijn er mooie kaarsen die bedrukt zijn met 24 lijntjes. Zo kunt u elke dag een stukje branden tot u bij het volgende cijfer of streepje bent. Vanaf de vierde zondag voor kerst wordt er elke dag een stukje van de adventskaars gebrand. Dit jaar is het ook mogelijk om een mooie adventskrans te maken. Deze krans heeft 4 of 5 kaarsen. De eerste wordt ook op de vierde zondag voor kerst aangestoken samen met de adventskaars. Vervolgens mag er op de derde zondag voor kerst de tweede kaars aangestoken worden en de week erop op zondag de derde kaars. De vierde gaat de laatste zondag voor kerst aan en de vijfde, als die er bij is, mag met kerst worden gebrand.

Wilt u een kaars bestellen? Dat kan bij het secretariaat door te bellen of te mailen (langeraar@rkgroenehart.nl). Achterin de kerk ligt ook een intekenlijst. Heeft u ook interesse om een mooie adventskrans te maken? Komt u dan op donderdag 25 november om 19.30u tot 22.00u naar het koetshuis. Graag wel even aanmelden. Dit mag ook bij het secretariaat. Hiervoor vragen we een bijdrage van €15,-. De opbrengst hiervan gaat naar de adventsaktie.

De pastoraatsgroep van Langeraar wenst u nu al een fijne advent!!