Allerzielen kan door alle versoepelingen gevierd worden zoals we dat de afgelopen jaren gedaan hebben. Op maandagavond 1 november om 19.00 uur is de viering van Woord en Gebed met zang van koor de Horizon. Er worden kaarsen aangestoken en de namen van onze overledenen zullen genoemd worden. Na afloop van de viering kunt u naar het kerkhof, de graven en de urnenmuur worden gezegend, u kunt een kaars neerzetten en een bloembolletje poten in het herdenkingshart. Daarna is er gelegenheid om achter in de kerk elkaar te ontmoeten en een kopje koffie of thee te drinken. U bent van harte welkom