Kozakkenkoor

Het kozakkenkoor komt weer naar Nieuwkoop. Op zaterdag 27 november om 19.00 uur beginnen we met een mooie adventsviering waarbij het koor passende liederen zal zingen. Na de viering zingen zij nog meer liederen uit hun brede repertoire. De kerk is open vanaf 18.45 uur. Na de viering kunt u nog even napraten onder het genot van een kop koffie of thee.

U kunt kaartjes kopen achter in de kerk na de vieringen van november of bij het secretariaat op dinsdag of donderdagmorgen van half tien tot 12 uur. Een kaartje kost € 10,00.

De moeite waard!!

BCP en PG