Zondag 10 oktober was na het na weken van oefenen door de kinderen van school “De Viergang” uit Aarlanderveen, zover. De schoolkerkdienst is gehouden in de Rooms Katholieke kerk en er waren wel 193 mensen aanwezig!

Er waren ook veel kinderen van school en zij zorgden voor leuke liedjes, een gedicht, een schriftlezing, de voorbede waarbij er ook kinderen met kaarsen stonden en de collecte. Wat deed iedereen het goed! De kapelaan had fijne gesprekken met de kinderen maar ook met de volwassenen in de kerk over het thema: ‘Wat je worden wilt’ en na de viering kwamen veel mensen nog gezellig even koffie, thee en limonade drinken. Wat fijn dat enkele moeders lekkere cakes hebben gebakken en dat alle kinderen een snoepje kregen. Als klap op de vuurpijl kunnen we melden dat we met elkaar 320 Euro hebben ingezameld voor Edukans! Dit geld is direct overgemaakt zodat Edukans dit kan gebruiken om kinderen in ontwikkelingslanden te helpen met goed onderwijs, want een kind dat leert, is een kind met kansen.

Namens de werkgroep schoolkerkdienst willen we iedereen die meegeholpen heeft hartelijk bedanken. Graag tot volgend jaar, dan zijn we te gast in de Gereformeerde kerk aan de Dorpsstraat.
Erwin de Graaf, Angelique Konijn, Jessika Zevenhoven en Sharon Wijsman