Op zaterdag 30 oktober is er een inzameling voor de Voedselbank vanuit de gezamenlijke kerken van Aarlanderveen. Een goed initiatief dat wij van harte toejuichen.

In onze eigen kerk wordt bij iedere viering ingezameld. De mand staat altijd achter in het portaal klaar om uw gaven te ontvangen. Doet u ook mee? Alleen lang houdbare producten zijn welkom. Indien mogelijk worden de gaven tijdens de viering naar voren gebracht en gezegend.