De MIVA collecte heeft een bedrag van € 204,30 opgebracht. Heel hartelijk dank voor uw bijdrage!


Het oud papier wordt  opgehaald op zaterdag 9 oktober.


Kledinginzameling voor Mensen in Nood
Op de woensdagen 13 en 20 oktober tussen 7 en 8 uur ‘s-avonds kunt u weer kleding  inleveren bij mevrouw Vianen, Noordeinde 59 in Zevenhoven  voor de Stichting Mensen in Nood.