Op zondag 17 oktober begint een nieuw diocesaan themajaar in het bisdom Rotterdam: het Jaar van de Sacramenten. Dit zal duren tot 9 juli, het feest van de HH. Martelaren van Gorcum die met hun leven hebben getuigd van het geloof in de eucharistie. We hebben dit thema reeds aangekondigd tijdens de Nationale Bedevaart Brielle (19 juli).

De zeven sacramenten zijn: de doop, het vormsel, de eucharistie, de ziekenzalving, het sacrament van boete en verzoening, het huwelijk en de wijding. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus’ Naam in de gemeenschap van de Kerk mogen vieren. We vieren de sacramenten in kracht van de Heilige Geest. Het is de Heer die ons in de sacramenten aanraakt.

Lees meer…>>>