Voor Kindje wiegen, ervan uitgaande dat we dit jaar het kerstspel weer live mogen opvoeren, maken we nu al een voorzichtige start met de voorbereidingen. Altijd leuk, altijd een dankbare taak. Maar kan het ook anders? We doen het al zoveel jaar. Zijn we niet vast geroest in onze manier van dit vorm te geven? Daar hebben we jou dus voor nodig! Voor nieuwe input. Voor jou, die de belevingswereld van kinderen dagelijks ziet. Mag ik je uitnodigen ons te verrijken met ideeën, je frisse blik en je enthousiasme. Geef me even een belletje. Liesbeth 06-28256286 of laat je gegevens achter bij Ria op het secretariaat.