Hoera! De toren van de H. Adrianuskerk is opnieuw ingezegend. Dat de nieuwe voegen maar lang mogen blijven zitten!! Op ludieke wijze besprenkelde Diaken van Aarle de toren van Langeraar met het ingewijde water. Vooraf is er een hele mooie H. Adrianusviering gevierd. Dit was ook de startviering voor Basisschool Aeresteijn. En wat waren er veel kinderen. De Vrijdag voor de mis is de Diaken op de basisschool geweest en heeft daar in alle klassen verteld over Adrianus. Wie hij was en wat hij deed en hoe het toch gekomen is dat de kerk naar Adrianus vernoemd is. Dat verhaal maakte bij veel kinderen indruk en was ook goed blijven hangen. Veel kinderen wilde erg graag naar deze viering. Verkleed als prinses, prins, als ridder of gewoon als jezelf. Allemaal mochten ze even naar voren komen en vertellen wat ze nog wisten van het verhaal dat op school was verteld. Ze kwamen er wel uit. Adrianus was een soldaat en moest de gevangenen bewaken die opgesloten waren omdat zij Katholiek waren. Hij was verbaasd dat de gevangenen zongen en blij konden zijn terwijl ze opgesloten waren. Opgesloten in de cel met maar een smalle spleet in de muur om maar een glimpje van buiten op te vangen. De ruimte was zo klein dat mensen om de beurt even konden liggen terwijl de anderen dan moesten blijven staan. En wat vooral in de herinnering van de kinderen was blijven hangen… er was geen toilet… Ze moesten “dat” in een hoekje doen!! De viering was erg mooi en vele kinderen hebben aandachtig naar de woorden van de Diaken geluisterd. Vlak voor de stille aanbidding werd uitgelegd wat een monstrans is. De kerk was muisstil tijdens de aanbidding. De woorden;  “a church without crying will soon be dying” (dus dat het niet erg was als je kind even niet stil was), maakte dat menig vader en moeder durfde te ontspannen en werkelijk even diep in gedachte de aanbidding kon meemaken. Heel mooi was dat en heeft bij veel aanwezige een diepe indruk achter gelaten. En toen.. toen ging het gebeuren. Buiten op het plein stond de brandweer al plechtig opgesteld naast de brandweerwagen. Een mooi met bloemen versierde bak werd gevuld met water. Vervolgens is dit water door de Diaken gezegend. Met de woorden: Commandant start de motoren!! zorgde een goed bedacht systeem ervoor dat het ingezegende water tijdens het spuiten werd meegezogen en zo op de toren terecht kwam. En door de wind op de naast geparkeerde fietsen! Wat zullen de eigenaren van deze fietsen fijn fietsen de komende tijd! Het torenproject is klaar en ingezegend, de startviering is geweest en de kinderen en leerkrachten kunnen onder toeziend oog van de H. Adrianus beginnen aan een nieuw schooljaar.

Pastoraatsgroep Langeraar, Agnes van Schie