Geslaagde Open Dag H. Adrianuskerk

Zaterdag 11 september mocht de Braderie (helaas)  niet door gaan. Maar de Open Dag van onze kerk werd, een beetje tegen de verwachtingen in, toch goed bezocht! Er was gedurende de hele dag goede aanloop. De reacties die we (de leden van de BCP en de Pastoraatsgroep) kregen waren zonder uitzondering positief. Het kunnen rondlopen met begeleidende informatie over de talrijke onderdelen van de inrichting van de kerk ( doopvont, staties, alle beelden, altaren, preekstoel, biechtstoelen, piëta en nog veel meer) werd zeer gewaardeerd. En dat gold ook voor de presentaties van de diverse lokale schilders, de toelichting op de cursus meditatie, het kunnen opvragen van een doopbewijs en kalligrafieschrift en zeker de bevlogen toelichting op de tentoongestelde 350 jaar oude kerkekist. Gedurende de dag waren er regelmatig muzikale klanken van het orgel en zangers te horen. Al gedurende de dag klonk het geluid “ waarom doen we dit niet vaker?” En dat gaan we zeker doen, waarschijnlijk komend voorjaar. In een nog bredere opzet en zo inspirerend dat de bezoekers bij thuiskomst zullen zeggen: “de H.Adrianuskerk, daar moet je geweest zijn!”

Aan alle helpers, “stand”-houders en muzikale ondersteuners: namens BCP en Pastoraatsgroep: Bedankt !!

Peter Otto, voorzitter BCP.