De BCP en de Pastoraatgroep zijn op het ogenblik druk bezig met een vitaliteitsonderzoek. Het parochiebestuur wil e.e.a. weten over de betrokkenheid van de katholieken in elke parochiekern. Samen met de getalsmatige gegevens over bijvoorbeeld het aantal vrijwilligers en het kerkbezoek moet duidelijk worden hoe vitaal onze parochiekern is. Alleen al het feit dat er meer dan 160 vrijwilligers actief zijn geeft al een aardig beeld. In de toekomst zal moeten blijken wat er in en met de bestaande parochiekernen staat te gebeuren. De groep mensen die zich er mee bezig houdt in onze parochiekern zal zeker van zich laten horen en ook de mening willen peilen van de parochianen en belangstellende inwoners van Nieuwkoop. Wanneer en hoe dit gaat plaatsvinden hoort u zo spoedig mogelijk van ons.

BCP