Dachten we als koor heerlijk te zijn opgestart en zo verder te gaan, kwam er helaas een kink in de kabel. Of liever gezegd een “kink” in de rug van de dirigent.

Hij werd nl. geveld door een acute hernia. Ja zonder dirigent zijn we nergens……..

De viering van j.l. september kon daarom helaas niet door ons koor verzorgd worden.

Maar gelukkig is de dirigent weer hersteld en gaan we weer repeteren.

Zondag 17 oktober om 11.15 uur zal tijdens de eucharistieviering Allegro de zang voor haar rekening nemen. We vieren dan ook het patroonsfeest van de parochie. (in augustus is dit niet gevierd)

Als alles goed blijft verlopen met de Corona maatregelen kunnen we elkaar na afloop ontmoeten bij een heerlijk kopje koffie/thee. Graag tot ziens op 17 oktober.

Bestuur Allegro Joke van Tol