Het patroonsfeest van onze parochiekern zal plaatsvinden op zondag 17 oktober om 11.15 uur. In deze eucharistieviering zal  kapelaan B. van Paassen voorgaan en zal Allegro de zang verzorgen.

Tijdens deze viering zullen ook de beelden van St.Jozef, Het Heilig Hart en St. Antonius worden gezegend. Dat zou, zoals het Mariabeeld, gebeurd zijn bij terugkomst uit Brussel, maar vanwege de Corona is dat uitgesteld. Nu worden ze alle drie als “nieuwe” beelden een gezegend deel van onze kerk.

Wij willen graag na afloop koffiedrinken met elkaar na en hopen dat de maatregelen dit toelaten.