Het komende werkjaar worden er weer veel activiteiten georganiseerd voor jeugd en jongeren in het bisdom Rotterdam. Het diocesane programma kent onder meer de maandelijkse Tour of Faith, een extra Vuurdoop en een misdienaarsdag. In september ontvingen parochies informatie over het Jongerenprogramma 2021 – 2022: posters om op te hangen en ansichtkaarten om uit te delen.

“Het rechtstreeks uitdelen van de ansichtkaarten werkt het beste”, schrijft Desiree Bühler van het jongerenpastoraat in de begeleidende brief. Ze hoopt dat dit veel gebeurt in de parochies. “Naast het aanbod dat parochies aan jeugd aanbieden zijn de bisdombrede activiteiten een manier om kinderen en jongeren meer leeftijdsgenoten te laten ontmoeten die ook bij de Kerk betrokken zijn.”

Lees meer…>>>