De vieringen op woensdagochtend in Aarlanderveen worden door een steeds grotere groep (20 tot 30 personen) gewaardeerd en bezocht. Een trouwe groep parochianen komt iedere week naar deze doordeweekse Eucharistieviering en put daar troost en vertrouwen uit.

Er is een toename te zien van mensen die af en toe deze viering bijwonen, mensen vanuit andere geloofsgemeenschappen en soms ook jongeren. Omdat het tijdstip goed uitkomt, omdat de vertrouwde sfeer hen aanspreekt of om verdieping te zoeken in het geloof. Kapelaan van Paassen of pastoor Glas gaan voor, de koster regelt de gebruikelijke liturgische zaken, orgelspel en zang worden verzorgd door Niels Hofkens en Patrick Vianen dient als acoliet. Een lid van de pastoraatsgroep verwelkomt u bij de ingang, en zolang de coronamaatregelen daarom vragen is hij/zij degene die de namen noteert en aanwijzingen geeft voor het handen ontsmetten en het vinden van een zitplaats. Lector Marian Berkhout, die verhuist is vanuit Nieuwveen naar Ter Aar, zet haar vakkundige voorleeskwaliteiten in om de viering nog aantrekkelijker te maken. Sommige aanwezigen bezoeken even het graf van een dierbare of steken een kaarsje op in de Mariakapel achter in de kerk. Ook de verzamelmand voor de Voedselbank wordt gevuld. En dan na de viering is er gelegenheid om in het Achterom even na te praten onder het genot van een kopje koffie of thee, verzorgd door onze gastvrouw Betty Staartjes. Hier kunt u ook Ria Helling ontmoeten die samen met Wil Voortman het secretariaat verzorgt. Uiteraard vindt dit alles plaats met inachtneming van de preventieregels ter voorkoming van Corona. Mocht u interesse hebben kom dan gerust, er is nog ruimte genoeg. Aanmelden is niet meer nodig.

P.S. In oktober en mei is er vanaf half 9 Rozenkrans bidden, voorafgaand aan de viering; ook daar bent u uiteraard van harte welkom !

Vanuit de PG, Ed Koeleman