Zaterdagavond 14 augustus was het weer de jaarlijkse plechtige Eucharistieviering bij de Lourdesgrot bij gelegenheid van het feest van Maria Tenhemelopneming met als celebrant Monsieur Woorts, hulpbisschop van Aartsbisdom Utrecht en referent voor de bedevaarten en assistent diaken van Aarle van de federatie Clara en Franciscus en het koor Caecilia van onze eigen parochiekern.

De aanwezigen werden begroet door koster Gerard van den Ham, een groot Lourdesvereerder. Aan het begin van de viering was er een bloemenhulde met de meegebrachte bloemen als groet aan Maria. In de verkondiging ging de bisschop op in de glimlach van Maria; Zetel der wijsheid, Maria met glimlach; eerste verschijning in Lourdes aan Bernadette met de glimlach van Maria. Met haar glimlach mogen we onze intenties toevertrouwen aan de Heer. Het leven lacht ons niet altijd toe, want ook zullen er tranen zijn van verdriet.
Op deze avond waren door de Corona maatregelen rond de 100 mensen bij de grot aanwezig, maar velen waren op afstand die via de livestream verbonden. Het was een mooie en inspirerende viering met veel devotie tot Maria. Veel mensen gingen gesterkt naar huis.

Op zondagmiddag 15 augustus kwamen 45 mensen bijeen bij de Lourdesgrot om de Rozenkrans te bidden. In vertrouwen werd gebeden voor alle opgeschreven en ongeschreven intenties. Via Maria werden ze bij God neergelegd. Daarna maakte men een wandeling door de uitbundig bloeiende stiltetuin.
Beide dagen was het prachtig weer.
We mogen terugkijken op een mooi weekend, met veel tevreden bezoekers.