Vanuit de Pastoraatgroep.

Als u dit leest is de schoolvakantie al weer ten einde.

En gaan we weer met frisse moed verder, hopelijk met steeds minder beperkingen i.v.m. covid.
Wij hebben een brief van een bezorgde vader gekregen die zich zorgen maakt over de toekomst van zijn kinderen in de
kerk. Géén pastor meer die op school (in de klas) komt geen kinderkoor. Hoe moet het verder met hen de kinderen zijn
tenslotte de toekomst.
Wij Pastor Heleen v.d. Reep, Wilma de Pater en Irma van Eimeren zijn in gesprek gegaan met deze bezorgde vader en
hebben nagedacht over hoe we het voor de kinderen toch een beetje aantrekkelijk kunnen maken in de vieringen. Met
het team is afgesproken dat als er kinderen in de viering zijn, dat zij dan ook aandacht aan hen geven en ze kort even
aanspreken.
Het is de bedoeling dat uw als ouders dit even aangeeft aan de koster zodat hij of zij dit kan doorgeven aan de
voorganger.

Vanaf september is er een kinderhoekje in de kerk ingericht waar de kinderen een kleurplaat kunnen kleuren. De
kleurplaat heeft betrekking op het evangelie van die zondag.

Zaterdagavond 10 juli hebben de vier vormelingen zich voorgesteld aan de parochie het was een mooie viering.
Zij zullen op vrijdagavond 8 oktober het Heilig Vormsel toegediend krijgen van de bisschop. Deze viering vind plaats in de
H.H.Petrus- en Paulus kerk in Aarlanderveen. Wij wensen Femke, Sjors, Anne en Nadine een fijne viering toe.

Het patroonsfeest van onze parochie dat plaatsvindt in het weekend van 14/15 augustus hebben we verplaats naar
zondag 17 oktober om 11.15 uur een eucharistieviering met kapelaan B. van Paassen .
In het weekend van 14/15 augustus hebben we de concurrentie van de buitenviering bij de grot in Zevenhoven en
bovendien valt het midden in de schoolvakantie.
Vandaar dat wij samen met het team hebben besloten om het te verzetten naar 17 oktober in deze maand denken we
extra aan Maria, vandaar deze keuze.
We hopen dat er dan meer parochianen in de kerk zullen zijn en hopen dat er dan weer wat meer mogelijk is en we
gezellig met elkaar kunnen koffiedrinken na de mooie viering.

De pastoraatgroep