Lief en Leed

Overleden:
7 augustus – Truus v.d. Post-Smoorenburg – 86 jaar