In alle kerken van onze parochiefederatie ligt het zomernummer van Tussenbeide.
Het blad verschijnt met een speciale zomerbijlage Groei & bloei. Deze mini-Tussenbeide heeft (bijbelse) puzzels en doe-dingen voor jong en oud, (kijk)tips én een stripverhaal over de heilige Laurentius en de schatten van de Kerk. Lezers van Tussenbeide ontvangen daarbij ook een ‘groei- & bloeikaart’. “Het goede dat God ons geeft mogen we met elkaar delen. Daarom is het een dubbele kaart: één om weg te geven en één om te houden”, vertelt hoofdredacteur Daphne van Roosendaal.

Bisschop Van den Hende schreef ook deze keer het voorwoord voor Tussenbeide. De bisschop sluit aan bij het thema groei en bloei met zijn bijdrage ‘Gezonden om vruchten voort te brengen’.
“Ik ben de wijnstok, gij de ranken”, zegt Jezus in het evangelie (Johannes 15, 5) en: “Blijft in mijn liefde.” Bisschop Van den Hende: “De Heer zegt het heel onomwonden: je kunt alleen maar met Mij iets bereiken, los van Mij kunt gij niets. In zijn liefde blijven, is steeds opnieuw een opdracht. Ook als de leerlingen met elkaar discussies voeren. Ook als de leerlingen elkaar de maat nemen, of er zelfs grote tegenstellingen ontstaan (cf. Handelingen 6 en 15). […] Jezus zegt: Blijft in mijn liefde en Ik zal u uitzenden om vruchten voort te brengen die blijvend zijn.”

Lees HIER meer over de inhoud van Tussenbeide.

De Tussenbeide ligt dus in alle kerken. U kunt het blad meenemen. En neem gerust een exemplaar mee voor iemand anders.

Bent u niet in de gelegenheid om naar de kerk te komen? U kunt het blad ook online lezen (download de pdf).