Vanaf woensdag 30 juni kunt u dagelijks digitaal meebidden met de noveen ter voorbereiding op het feest van de HH. Martelaren van Gorcum op vrijdag 9 juli 2021. U bent uitgenodigd deze noveen te bidden samen met custos Jack Glas, diaken Iwan Ossewijer en leden van de Gebedskring Martelaren.

Tijdens de noveen bidden we op voorspraak van de negentien Martelaren van Gorcum die in 1572 met volharding in hun geloof in Brielle de marteldood hebben ondergaan. Ook wordt gebeden voor martelaren van vroeger en nu en voor alle mensen in gevangenschap en eenzaamheid vanwege hun geloof.

Volg de noveen via de stream op YouTube. De streams worden vanaf 30 juni tot en met 8 juli elke dag om 12.00 uur uitgezonden via het YouTube-kanaal van het bisdom Rotterdam. Later op de dag meebidden met de video kan ook.

Op woensdag 30 juni om 12.00 uur kunt u de eerste dag van de noveen meebidden.