Deze gaat natuurlijk ‘gewoon’ door!  Over de aantallen bezoekers kunnen we op dit moment niet zoveel zeggen. Zijn het er honderd net als vorig jaar of mogen het er meer worden? Mag er een koor zingen of blijft dat nog steeds beperkt tot een klein groepje? Wie het weet, mag het zeggen. Daarover verkeren ook wij nog in het ongewisse. Dat de viering doorgaat, dat staat sowieso als een paal boven water. Omdat we er in deze editie nog niets definitiefs over kunnen zeggen, adviseren wij u om de website en de regionale bladen in de gaten te houden. Zodra we meer weten, hoort u van ons.

Noteer wel in de agenda: zaterdag 14 augustus, 19.00 uur.