Wie zo rond begin juni een rondje door de Stiltetuin loopt of even heerlijk op het bankje bij de Orangerie gaat zitten, kan genieten van onze tuin, die in deze tijd op z’n allermooist is. Alles groeit en bloeit dat het een lieve lust is. Het zonnetje dat vanaf begin juni is begonnen te schijnen en weer voor de warmte zorgt, waarnaar we met z’n allen zo verlangden, doet zijn best. Ja, het is goed toeven bij onze kerk. Ook bij de grot komen weer regelmatig mensen om even op een bankje te zitten of om een kaarsje op te steken bij Maria.  Wie echter dat kaarsje aansteekt, zal waarschijnlijk wel opgemerkt hebben dat het binnen in de grot nog maar een natte bedoening is. De overvloedige regenval van de afgelopen maand heeft de problemen die er al waren met de grot, in alle hevigheid aan het licht gebracht. Het lekt er aan alle kanten. Natuurlijk is dat niet zo verwonderlijk als je beseft dat het al heel lang geleden is dat er groot onderhoud aan de grot gepleegd is. De bouwkundig inspecteur van het bisdom heeft begin juni de grot geïnspecteerd en kwam tot de conclusie dat reparatie heel hard nodig is en bovendien dat de kosten wel kunnen oplopen tot zo’n € 20.000.
Dat is wel even slikken.

In een recent gehouden bcp-vergadering kwam het gesprek op de klokken van onze kerk. Nog haarfijn wist men zich te herinneren dat de benodigde hoeveelheid geld destijds in een mum van tijd werd opgehaald, zodat we de klokken vanuit Arnhem naar Zevenhoven konden halen, diezelfde klokken die ook nu nog elk weekend hun machtige geluid laten horen. Natuurlijk praten we nu over zaken van ruim veertig jaar geleden, maar we weten dat ook veel mensen van nu erg verknocht zijn aan onze grot en er graag komen.
Velen die wij spraken, zeiden al dat ze van harte bereid zijn om een steentje bij te dragen als het gaat om het herstel van de Lourdesgrot. “Zeg maar waar ik dat geld kan inleveren!” was een reactie van een bezoeker.  Alleen al deze uitspraak overtuigt ons ervan dat er veel meer mensen zullen zijn, die een financiële bijdrage willen leveren.
Daartoe plaatsen wij vanaf begin juli weer de u bekende melkbus in de kerk. Natuurlijk gaat de bcp ook op andere manieren proberen om de kosten van deze reparatie te financieren, maar alle beetjes helpen. Dus wilt u een bijdrage leveren, deponeer deze dan in de melkbus in de kerk!                

Dank u wel voor uw gaven.