Op zondag 12 september staat de vrijwilligers BBQ weer gepland. Afgelopen jaar kon deze helaas niet doorgaan door corona. We hopen van harte dat het dit jaar wel kan plaatsvinden. De BBQ is voor alle vrijwilligers van de parochiekern Langeraar en hun partner. Houdt u de datum alvast vrij?!

Een uitnodiging volgt te zijner tijd nog.