Al lang geleden is er een overleg geweest tussen de BCP en de Woning Stichting Nieuwkoop (WSN). Er is duidelijk afgesproken dat ons parkeerterrein niet zonder meer beschikbaar is. Er is ook toegezegd aan de WSN dat we zouden kijken of er alternatieven waren. Uiteindelijk beslist het kerkbestuur. Die alternatieven zijn afgewezen door de WSN.

Nu wordt bij een inspraakprocedure de indruk gewekt op de tekeningen dat het parkeerterrein beschikbaar zou kunnen zijn. Dat is dus niet het geval. Het parkeerterrein is een afgesloten privé terrein en is beschikbaar voor parkeren van auto’s van kerkgangers en voor speciale gelegenheden. Zo helpen we de bewoners van de Hoefslag om hun auto tijdelijk te parkeren als tijdens de bouwwerkzaamheden zij hun auto niet voor de deur kwijt kunnen. Ook is het terrein beschikbaar bij evenementen vanuit het parochiehuis. Wij wilden dit graag aan u melden om misverstanden te voorkomen.

BCP