Er mogen 15% van het aantal plaatsen benut worden en dat betekent voor onze kerk 75 bezoekers. Wel dient er rekening gehouden te worden met afstand houden. We hebben 60 plaatsen met gele stickers aangegeven waar u mag zitten. Per plaats één persoon of twee uit één huishouden. Als er van de 60 plaatsen 15 bezet worden door twee personen komen we aan een totaal van 75 personen.

Inschrijven is nog wel verplicht. Telefonisch tijdens de openingstijden van het secretariaat op dinsdag- en donderdagmorgen tussen 9.30 uur en 12 uur, of bij het uitgaan van de kerk want dan liggen de intekenlijsten voor de volgende vieringen klaar. U kunt ook komen zonder inschrijving van te voren, maar dan moet uw naam worden bijgeschreven en heeft u kans als er al 75 mensen binnen zijn dat u er niet bij kunt.

BCP